Licencje

Korzystanie z materiałów redakcyjnych FreeColours bądź dokonywanie ich opracowań wymaga uzyskania zgody FFH ZIMA oraz nabycia licencji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty wykupienia licencji, która m.in. daje możliwość:

  • publikacji na stronach internetowych,
  • publikacji w obrębie wewnętrznej sieci intranet,
  • zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie,
  • wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych FFH ZIMA.

Kontakt w sprawie licencji:
Marek Niewiarowski
zima@freecolours.pl